HẠNG MỤC KIỂM TRA BẢO DƯỠNG XE HOWO MỚI

Mục

Nội dung

Thời gian kiểm tra

Mỗi hai tuần

Mỗi tháng

Mỗi hai tháng

Mỗi mùa

Mỗi năm

Bộ điều hoà không khí

Lượng nước làm mát

Kiểm tra mức nước làm mát

+

 

 

 

 

Rò rỉ nước làm mát

Kiểm tra rò rỉ bằng bộ kiểm tra halogen

 

 

+

 

 

Ống mềm và đường ống

Kiểm tra nứt và hỏng

 

 

+

 

 

Kiẻm tra rò rỉ của giắc nối và siết chặt các kẹp

 

 

 

 

Thay chất hút ẩm và bộ lọc

 

 

 

 

Nước làm mát

Nạp nước làm mát quy định

+

 

 

 

 

Bộ cảm biến

Phốt chặn nhớt

Kiểm tra vết rò rỉ bằng giấy trắng

+

 

 

 

Dây đai

Kiểm tra độ chặt của puli tăng đưa dây curoa và kiểm tra mòn

 

 

+

 

 

Bu lông

Kiểm tra độ chặt, kiểm tra và thay đổi tất cả chúng nếu cần thiết

+

 

 

 

 

Giàn nóng

Giàn lạnh

Hộp giàn lạnh

Kiểm tra bẩn, vệ sinh nếu cần thiết

+

 

 

 

 

Motor kính cửa sổ

Kiểm tra điều kiện chạy

+

 

 

 

 

Van giãn nở

Kiểm tra điều kiện chạy, tháo lưới lọc và vệ sinh nó

 

 

 

 

+

Hộp giàn nóng

Kiểm tra bẩn, vệ sinh nếu cần thiết

+

 

 

 

 

Motor kính cửa sổ

Kiểm tra điều kiện chạy

+

 

 

 

 

Bộ phận thiết bị điện

Giắc nối và đầu cắm

Kiểm tra độ lỏng của đầu cắm kẹp dây dẫn

+

+

 

 

 

Công tắc chống nhạy nhiệt

Kiểm tra hoạt động

 

 

 

+

 

Ly hợp từ

Kiểm tra xem các yêu cầu quy định có được đáp ứng hay không

 

 

 

+

 

Bạc cổ trục ly hợp từ

Nếu nó không thể quay ổn định, hãy thay

 

 

 

 

+