ĐỒNG HỒ TÁP LÔ XE HOWO - Đèn báo làm việc của khóa vi sai bánh xe trung gian

Mục 1: Đèn báo làm việc của khóa vi sai bánh xe trung gian
Khi khóa vi sai bánh xe trung gian ở vị trí bên phải, biểu tượng đèn báo mờ đi trên màn hình LCD; nếu không, biểu tượng đèn báo sẽ nhấp nháy.

Mục 2: Đèn báo làm việc của khóa vi sai cầu giữa

Khi khóa vi sai cầu giữa ở vị trí bên phải, biểu tượng đèn báo mờ đi trên màn hình LCD. Nếu không, biểu tượng đèn báo sẽ nhấp nháy.

Mục 3: Đèn báo làm việc của hệ dẫn động tất cả các bánh xe

Khi khóa vi sai dẫn động tất cả các bánh xe ở vị trí bên phải, biểu tượng đèn báo mờ đi trên LCD. Nếu không, biểu tượng đèn báo sẽ nhấp nháy.

Lưu ý

Khi bất kỳ đèn báo của Mục 1-3 đang hiển thị trên LCD, điều đó chỉ thị rằng khi công tắc của khóa vi sai bánh trung gian, cầu giữa hoặc dẫn động tất cả các bánh xe tắt, LCD sẽ hiển thị ở trang này.

Mục 4: Biểu tượng đèn báo làm việc của trục nâng

Khi trục nâng hoạt động, đèn chỉ báo sẽ hiển thị trên LCD.

Mục 5: Đèn báo làm việc của van từ PTO

Sau khi PTO bắt đầu làm việc, biểu tượng đèn báo mờ đi trên LCD. Nếu không, biểu tượng đèn báo sẽ nhấp nháy.

Mục 6: Đèn báo làm việc của PTO ở số trung gian

Khi PTO bắt đầu làm việc, biểu tượng đèn báo mờ đi trên LCD.

Mục 7: Đèn báo thông tin làm việc

Nó sẽ hiển thị  ( dấu chấm than ) , khi khóa vi sai, hệ dẫn động tất cả các bánh xe, PTO, số trung gian PTO hoạt động và phanh xupap xả hoạt động.

Mục 8: Khi thông tin quá nhiều để hiển thị trên toàn màn hình, đèn báo của page down/page up sẽ được hiển thị trên LCD, nó có thể được duyệt tìm bằng xoay nút menu.

 

Khi trang hiện tại được hiển thị như hình 3.3 và một số thông tin cần được hiển thị trên hình 3.4, đèn báo sẽ nhấp nháy. Nhấn nút menu xuống và chuyển sang màn hình kế tiếp.

 

Khi trang hiện tại được hiển thị như hình 3.4 và một số thông tin cần được hiển thị trên hình 3.3, đèn báo sẽ hiển thị và mờ đi. Nhấn nút menu và trở về màn hình ban đầu.

Mục 9: Đèn cảnh báo của bộ tách nước-dầu.

Khi bộ tách nước-dầu cảnh báo, biểu tượng đèn báo bắt đầu chỉ thị.

Mục 10: Đèn báo làm việc của phanh xupap xả (EVB)

Khi phanh xupap xả hoạt động, biểu tượng đèn báo sẽ hiển thị trên LCD.