GHẾ LÁI TRÊN XE HOWO

GHẾ LÁI TRÊN XE HOWO , HƯỚNG DẪN CÁC NÚT CHỨC NĂNG TRÊN GHẾ.

 

1. Hướng dn

 

Điu chnh tiến và lùi

Nâng cn vàđiu chnh v trí ghế.

 

Giáđỡ tht lưng

Nhn đầu thp ca van điu khin, sc khí bt đầu; nhn đầu cao ca van, x hơi bt đầu.    

 

Sưởi

Nhn đầu cao ca công tc, nhit độ s tăng ti nhit độđược thiết lp; nhn đầu dưới ca công tc, nhit độ sẽđược duy trì; nhn v trí gia để ngt.

 

Điu chnh chiu cao phía trước

Nâng nh cn và kéo phía trước ca ghế lên trên hoc xung dưới đểđiu chnh phía trước ca ghế. Th lng cn khi v trí thích hp.

 

⑤Điu chnh chiu cao phía sau

Nâng nh cn và kéo phía sau ca ghế lên trên hoc xung dưới đểđiu chnh phía sau ca ghế. Th lng cn khi v trí thích hp.

 

Cn điu chnh lưng ghế

Xoay cn đểđiu chnh lưng ghế sang v trí thích hp.

 

⑦Điu chnh độ cao lưng ghế

Nâng cn đểđiu chnh độ cao ca lưng ghế.