ĐỒNG HỒ TÁP LÔ XE HOWO - Điều chỉnh trạng thái xe,Bố cục trang kiểm tra

​​​​​Điều chỉnh trạng thái xe/Bố cục trang kiểm tra

Điều chỉnh trạng thái xe/ bố cục trang kiểm tra  hình ảnh như trên ( Hình 6.5)

Quy trình:

  1. Nhấn nút menu và vào (như mục 1 của hình 6.5):
  2. Điều chỉnh độ sáng của LCD (như mục 2 của hình 6.5)
  3. Tình trạng tiêu thụ nhiên liệu (Tham khảo mục 3 của hình 6.5) (Nó chỉ áp dụng đối với xe có động cơ đường ống cao áp).
  4. Điều chỉnh thời gian (Tham khảo mục 4 của hình 6.5)
  5. Điều chỉnh độ sáng của LCD

Xoay núm menu cho đến khi màu nền Điều chỉnh độ sáng của LCDchuyển sang màu vàng và sau đó nhấn nút menu để vào trang như hình 6.6: Điều chỉnh độ sáng của LCD

Thanh Độ sáng và chia cột (Mục 2) sẽ tăng hoặc giảm khi xoay nút menu sang trái hoặc phải, độ sáng đạt tối đa khi thanh chia cột đầy.

Khi điều chỉnh tới độ sáng đạt yêu cầu, nhấn nút menu một lần (Mục 3) để thoát điều chỉnh độ sáng. Trong trường hợp này, giao diện trở lại trang như trong hình 6.5 và độ sáng được chọn sẽ được lưu lại trong CBCU.

Trước khi điều chỉnh độ sáng của LCD lần sau, độ sáng đã lưu trước đó sẽ được hiển thị trên nền.

 

Khi đèn nhỏ sáng, điều chỉnh độ sáng của LCD, độ sáng nền của cụm đồng hồ táp lô tổ hợp và độ sáng của đèn đầu công tắc lật được điều chỉnh đồng thời.

 

Chế độ điều chỉnh độ sáng sẽ bị hủy bỏ nếu bất kỳ công tắc nào của bộ vi sai cầu giữa, bộ vi sai bánh xe trung gian hoặc dẫn động tất cả các bánh xe tắt và độ sáng hiện tại sẽ được lưu vào CBCU.