Danh sách hồ sơ cần có khi vay mua nhà trả góp

DANH MỤC HỒ SƠ KHCN
VAY MUA NHÀ DỰ ÁN LINH HOẠT (ND.6)

 

Họ và Tên DSA/PB/PSE:

           

Số điện thoại:

Email:

         
               

TT

Hồ sơ

Loại hồ sơ

Xác nhận của ĐVKD

Ghi chú

 

Bản gốc

Bản sao

Sao y bản gốc

 

I

HỒ SƠ PHÁP LÝ 

 

1

CMND/ Hộ chiếu/ Giấy tờ tương đương CMND của:

 

x

 

 

 

 

a. Người vay (bao gồm cả vợ/ chồng-nếu có)

 

 

 

b. Người bảo lãnh trả nợ (bao gồm cả vợ/ chồng-nếu có)

 

 

 

c. Người đồng vay (bao gồm vợ/ chồng-nếu có)

 

 

 

2

Hộ khẩu, và KT3 (nếu KH không có Hộ khẩu cùng tỉnh/TP với địa điểm ĐVKD của VPBank) của:

 

x

 

 

 

 

a. Người vay (bao gồm cả vợ/chồng-nếu có)

 

 

 

b. Người bảo lãnh trả nợ (bao gồm cả vợ/ chồng-nếu có)

 

 

 

c. Người đồng vay (bao gồm vợ/ chồng-nếu có)

 

 

 

3

Giấy khai sinh; hoặc

 

x

 

 

Chứng minh mối quan hệ nhân thân

 

Giấy xác nhận quan hệ nhân thân của công an địa phương (nếu trong Hộ khẩu không thể hiện)

x

 

 

 

 

4

Xác nhận tình trạng hôn nhân của Khách hàng và chủ tài sản bảo đảm (nếu có)

 

Giấy đăng ký kết hôn hoặc Quyết định ly hôn; và/hoặc

 

x

 

 

 

 

Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân (độc thân)

x

 

 

 

 

II

HỒ SƠ PHƯƠNG ÁN VAY VỐN

 

1

Giấy đề nghị vay vốn theo mẫu Bank

x

 

 

 

 

 

2

Mua trực tiếp từ CĐT: HĐMB/ Dự thảo HĐMB/ Giấy biên nhận đặt cọc (có đầy đủ thông tin vị trí BĐS, giá, diện tích); hoặc

 

x

 

 

 

 

Mua qua trung gian: Các văn bản chuyển nhượng HĐMB nối tiếp đến KH có xác nhận của CĐT/ HĐMB công chứng/ HĐMB viết tay

 

x

 

 

 

 

3

Hóa đơn/ Biên nhận/ Phiếu chi/ hoặc chứng từ tương đương chuyển cho Bên bán

 

x

 

 

 

 

III

HỒ SƠ CHỨNG MINH NGUỒN THU NHẬP

 

1

Thu nhập từ lương 

 

1.1

Hợp đồng lao động

 

x

 

 

 

 

Quyết định bổ nhiệm/tiếp nhận (đối với Cơ quan nhà nước)

 

x

 

 

 

 

1.2

Sao kê/ sổ phụ tài khoản lương 03 tháng gần nhất nếu trả lương qua ngân hàng; hoặc

x

 

 

 

 

 

Bảng lương 03 tháng gần nhất của công ty/ bộ phận, có dấu đỏ nếu trả lương tiền mặt; hoặc

 

x

 

 

 

 

Xác nhận lương/phiếu chi lương, thưởng/ phụ cấp 03 tháng gần nhất (nếu có) nếu trả lương bằng tiền mặt.

x

 

 

 

 

 

1.3

Trường hợp tính lương theo hệ số: Xác nhận hệ số lương theo bậc thang do nhà nước quy định (Nếu HĐLĐ/Quyết định bổ nhiệm chưa thể hiện hệ số lương)

x

 

 

 

 

 

2

Nguồn thu nhập từ hoạt động kinh doanh của HKD 

 

2.1

CMND/Hộ chiếu/Giấy tờ tương đương CMND của người đại diện theo pháp luật của hộ kinh doanh

 

x

 

 

 

 

2.2

Giấy phép đăng ký kinh doanh; hoặc

 

x

 

 

 

 

Giấy xác nhận kinh doanh của UBND địa phương

x

 

 

 

 

 

2.3

Giấy phép hoạt động/ chứng chỉ ngành nghề, nghề đối với các ngành, nghề có điều kiện theo quy định pháp luật

 

x

 

 

 

 

2.4

Mã số thuế của HKD; hoặc

 

x

 

 

 

 

Biên lai thuế môn bài: 01 biên lai của năm gần nhất; hoặc

 

x

 

 

 

 

Giấy nộp tiền đóng thuế qua ngân hàng/ Ủy nhiệm chi với nội dung đóng thuế: 03 biên lai của 06 tháng gần nhất; hoặc

 

x

 

 

 

 

Xác nhận của Chi cục thuế/ cơ quan thuế địa phương về việc KH có đóng thuế đầy đủ; hoặc

x

 

 

 

 

 

Xác nhận của Ban quản lý chợ nếu KH đang kinh doanh và nộp thuế tại chợ.

x

 

 

 

 

 

2.5

Hợp đồng thuê địa điểm kinh doanh; hoặc

 

x

 

 

 

 

Giấy tờ chứng minh quyền sở hữu hoặc sử dụng địa điểm kinh doanh

 

x

 

 

 

 

2.6

Sổ sách ghi chép thu chi

 

x

 

 

 

 

2.7

Tổng hợp thông tin hoạt động HKD do KH kê khai (theo mẫu của VPBank)

x

 

 

 

 

 

2.8

Báo cáo tổng hợp doanh thu 06 tháng do ĐVKD lập (theo mẫu VPBank)

x

 

 

 

 

 

2.9

03 Ảnh chụp (biển hiệu, địa chỉ, trong, ngoài, toàn cảnh HKD)

x

 

 

 

 

 

3

Nguồn thu của KH trong doanh nghiệp mà KH làm chủ

 

3.1

Đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp mà KH làm chủ

 

x

 

 

 

 

3.2

Tờ khai thuế VAT 06 tháng gần nhất

 

x

 

 

 

 

3.3

Báo cáo tài chính (Bảng cân đối kế toán & Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh) tối thiểu 2 năm gần nhất hoặc 1 năm gần nhất nếu doanh nghiệp thành lập dưới 2 năm

 

x

 

 

 

 

3.4

Báo cáo nhanh 06 tháng gần nhất nếu Báo cáo tài chính gần nhất tới thời điểm vay vốn quá 06 tháng.

 

x

 

 

 

 

3.5

03 Ảnh chụp công ty (biển hiệu, địa chỉ, trong, ngoài, toàn cảnh công ty)

x

 

 

 

 

 

4

Nguồn thu nhập từ cổ tức/lợi nhuận

 

4.1

Giấy chứng nhận phần vốn góp/Sổ đăng ký cổ đông/ Biên bản góp vốn/ Các giấy tờ tương đương có ghi nhận thông tin góp vốn

 

x

 

 

 

 

4.2

Phiếu thu/ Biên nhận/ Giấy tờ tương đương hoặc Phiếu chi/ Biên bản kê chi tiền lợi nhuận góp vốn tối thiểu 03 kỳ chi tiền gần nhất

 

x

 

 

 

 

5

Nguồn thu từ hoạt động cho thuê tài sản 

 

5.1

Cho thuê BĐS

 

a

Giấy tờ chứng minh quyền sử dụng/sở hữu của Bên cho thuê

 

x

 

 

 

 

b

Hợp đồng cho thuê tài sản; hoặc

 

x

 

 

 

 

Nếu KH mua lại tài sản là BĐS đang được cho thuê: Hợp đồng cho thuê BĐS giữa bên chuyển nhượng bất động sản (chủ cũ) và Bên đang thuê và Hợp đồng cho thuê BĐS giữa KH và Bên đang thuê

 

x

 

 

 

 

c

Giấy biên nhận thu tiền/ Hóa đơn/ Phiếu thu/chi/ Sao kê tài khoản/ Sổ sách ghi chép/ chứng từ thanh toán nhận tiền cho thuê BĐS 03 tháng gần nhất

 

x

 

 

 

 

d

03 Ảnh chụp BĐS cho thuê (rõ ràng, đầy đủ chi tiết, rõ biển hiệu và địa chỉ (nếu có) và tổng thể tài sản cho thuê.

x

 

 

 

 

 

5.2

Cho thuê BĐS là nhà trọ  

 

a

Giấy tờ chứng minh quyền sử dụng/sở hữu của Bên cho thuê

 

x

 

 

 

 

b

Sổ sách ghi chép/Giấy biên nhận thu tiền/ Hóa đơn/ Phiếu thu/chi/sao kê tài khoản 03 tháng gần nhất

 

x

 

 

 

 

c

03 Ảnh chụp BĐS cho thuê (rõ ràng, đầy đủ chi tiết, rõ biển hiệu và địa chỉ (nếu có) và tổng thể tài sản cho thuê.

x

 

 

 

 

 

5.3

Cho thuê động sản

 

a

Đăng ký xe/ máy móc/ động sản

 

x

 

 

 

 

b

Hợp đồng cho thuê động sản

 

x

 

 

 

 

c

Sổ kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới đường bộ

 

x

 

 

 

 

d

Giấy chứng nhận bảo hiểm

 

x

 

 

 

 

e

Giấy biên nhận thu tiền/Hóa đơn/Phiếu thu/chi/Sao kê tài khoản 03 tháng gần nhất

 

x

 

 

 

 

f

03 Ảnh chụp động sản cho thuê (Ảnh chụp rõ ràng, đầy đủ chi tiết, rõ biển số)

x

 

 

 

 

 

6

Nguồn thu từ lãi tiền gửi tại Bank

 

6.1

Sổ/ chứng chỉ tiết kiệm (VND/ngoại tệ)

 

x

 

 

 

 

6.2

Sao kê nhận tiền lãi từ sổ/ chứng chỉ tiết kiệm

x

 

 

 

 

 

6.3

Giấy xác nhận của ĐVKD giá trị tiền gửi bình quân trong tối thiểu 03 tháng tính tới thời điểm nộp hồ sơ lên CPC

x

 

 

 

 

 

7

Nguồn thu từ lương hưu trí

 

7.1

Quyết định nghỉ hưu đứng tên KH

 

x

 

 

 

 

7.2

Sổ nhận lương hưu/sao kê thể hiện việc nhận lương hưu của KH

 

x

 

 

 

 

8

Nguồn thu của người bảo lãnh trả nợ

 

8.1

Hợp đồng bảo lãnh trả nợ (mẫu Bank)

x

 

 

 

 

 

8.2

Chứng từ theo quy định đối với từng loại nguồn thu (từ lương, cho thuê tài sản, HKD…) như trên

 

 

 

 

 

 

9

Bảng kê khai nguồn thu nhập (theo mẫu Bank)

x

 

 

 

 

 

IV

HỒ SƠ LỊCH SỬ TÍN DỤNG

 

1

Thông tin CIC (thông tin lịch sử tín dụng, bao gồm HKD và CIC thẻ-nếu có )

x

 

 

 

 

 

2

Hợp đồng tín dụng tại các TCTD khác (không bắt buộc với món vay < 100 triệu đồng).

 

x

 

 

 

 

V

HỒ SƠ KHÁC

 

1

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 
               
               
               
               

-  Các hồ sơ bản sao phải có chữ ký xác nhận đã đối chiếu với bản gốc của nhân viên bán hàng (DSA/PB/PSE). Nếu hồ sơ từ 2 trang trở lên NVBH ký, ghi rõ hõ tên xác nhận đối chiếu bản gốc trên tờ đầu tiên, các tờ còn lại chỉ ký xác nhận.

 
 

-  Các hồ sơ sao y bản gốc phải được thực hiện bởi cơ quan xác nhận sao y theo quy định của pháp luật (UBND Phường/Xã/Huyện/Tỉnh/TP…)

 

-  Nếu hồ sơ có ngoại lệ, ĐVKD ghi rõ loại ngoại lệ trên Giấy Đề nghị vay vốn, phần dành cho ngân hàng và Checklist hồ sơ, phần ghi chú.