Cập nhật bảng giá xe howo mới nhất tại việt nam tháng 5/2019

Cập nhật bảng giá xe  howo mới nhất tại việt nam 5/2019

XE BỒN TRỘN BÊ TÔNG HOWO 10M3 2019.                             Gía bán   liên hệ 0962 608 558  euro4

XE BỒN TRỘN BÊ TÔNG HOWO 15M3 380 HP 2019                 Gía bán   liên hệ 0962 608 558  euro4

XE BỒN TRỘN BÊ TÔNG HOWO 12M3 380 HP 2019                 Gía bán   liên hệ 0962 608 558  euro4

XE ĐẦU KÉO 420 HOWO 2019 CẦU DẦU                                   Gía bán   liên hệ 0962 608 558  euro4

XE HOWO 4 CHÂN THÙNG ĐÚC 6,4M 12 NHÍP XANH               Gía bán 1360 tr. đã hết hàng euro 2

XE BEN HOWO 4 CHÂN THÙNG VUÔNG 6M4 NÂU 2018           Giá bán 1390 tr đã hết hàng euro 2

XE BEN HOWO 4 CHÂN THÙNG ĐÚC 18 TẤN 6M4                     Gía bán 1350tr. đã hết hàng euro 2

XE BEN HOWO 3 CHÂN THÙNG VUÔNG 2018 MÀU NÂU           Gía bán 1250 tr. đã hết hàng euro 2

XE BỒN TRỘN BÊ TÔNG 12 M3/KHỐI HOWO 2018 BỒN JUNTON    Gía bán 1200 tr. đã hết hàng euro 2

XE BỒN TRỘN BÊ TÔNG 10 M3/KHỐI HOWO JUNTON 2018             Gía bán 1160 tr. đã hết hàng euro 2

bảng giá này có hiệu lực từ tháng 1/2019 đến khi có thông báo mới.